Tính chi phí mua gói Gmail Pro

Đơn giá: 1.5$/email/tháng , tỉ giá 23,000đ
Nếu số lượng email < 10 thì cộng thêm phí active tên miền 500k