Điều 1: Phạm vi áp dụng

Quy định này được áp dụng cho tất cả các vấn đề liên quan đến việc đăng ký, sử dụng dịch vụ: Tên miền, Hosting, Email, Cloud VPS… giữa bên sử dụng dịch vụ và bên cung cấp dịch vụ ANZEN.

Quy định này có thể thay đổi bất kỳ lúc nào mà không cần báo trước. Chúng tôi luôn đăng tải thông tin mới nhất tại https://anzen.vn

Điều 2: Giải thích từ ngữ

Trong quy định này, những từ sau được hiểu theo nghĩa được giải thích dưới đây:

“Bên sử dụng dịch vụ” là các cơ quan, tổ chức và các cá nhân đã chấp nhận những quy định này và đăng ký sử dụng dịch vụ theo đúng thủ tục mà ANZEN quy định.

“Dịch vụ” là tất cả các dịch vụ mà ANZEN cung cấp bao gồm: Đăng ký tên miền, hosting, Email, Cloud VPS và các dịch vụ khác liên quan.

Điều 3: Đăng ký và sử dụng dịch vụ

1. Dịch vụ đăng ký tên miền

Tên miền do tổ chức, cá nhân tự chọn để đăng ký phải đảm bảo không có các cụm từ xâm phạm đến chủ quyền, lợi ích, anh ninh Quốc gia hoặc vi phạm đạo đức xã hội, thuần phong, mỹ tục của dân tộc, phải thể hiện tính nghiêm túc để tránh sự hiểu nhầm hoặc xuyên tạc do tính đa âm, đa nghĩa hoặc khi không dùng dấu trong tiếng Việt… – (điểm 2) theo Điều 6, chương II Thông tư 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/08/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet.

2. Dịch vụ lưu trữ Web hosting, Email, Máy chủ ảo (Cloud VPS)

Điều 4: Thanh toán

Điều 5: Bảo mật thông tin

Điều 6: Ngừng, hủy bỏ việc cung cấp dịch vụ

Khi chúng tôi phát hiện các vi phạm của bất kỳ khách hàng nào trong các quy định trên, chúng tôi có thể đơn phương hủy hợp đồng hoặc ngay lập tức ngừng cung cấp mọi dịch vụ có liên quan đến khách hàng đó mà không cần thông báo trước. Đồng thời không chịu bất kỳ trách nhiệm nào và không bồi thường thiệt hại hay phí hoàn lại.

Điều 7: Thỏa thuận mức dịch vụ(SLA)

Cam kết chất lượng dịch vụ (Service Level Agreement – SLA) chúng tôi đảm bảo thời gian hoạt động hàng tháng của dịch vụ như tài liệu sau: Xem chi tiết

Điều 8: Chính sách hoàn tiền

Chúng tôi cam kết hoàn tiền 100% khi khách hàng không nhận được chất lượng dịch vụ như mong đợi ( KHÔNG áp dụng với dịch vụ tên miền).

Điều 9: Trách nhiệm của nhà cung cấp

ANZEN sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý và bồi thường đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh nếu bên sử dụng không tuân thủ các quy định trên.